Informacje o GOPS

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- mgr Krystyna Masłowska


Główna Księgowa

- mgr Aldona Siwa

Podinspektor ds. księgowych

- Sylwia Ziębicka

Radca Prawny

- mgr Daniela Tomczak

Starszy Inspektor ds. administracyjnych

- Ewa Kowalska

Dział Pomocy Środowiskowej

1. Katarzyna Bernaś - Koordynator Sekcji - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
2. Barbara Lisek - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
3. Grażyna Wojda - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
4. mgr Magdalena Kwiatkowska - Starszy Pracownik Socjalny
5. mgr Marlena Legięcka - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej


Sekcja Świadczeń

1. Ewa Bańkowska - Kierownik Sekcji
2. Renata Bajerska - Starszy Inspektor ds. Świadczeń
3. Paulina Dulewicz - Inspektor ds. Świadczeń


Sekcja Wsparcia Rodziny

  • Placówka wsparcia dziennego - Ognisko "Tęcza"

1. mgr Agata Sierputowska - Kierownik Sekcji
2. mgr Martyna Szwed - Psycholog, Wychowawca
3. Marzena Latoszek - Wychowawca
4. mgr Danuta Strzelczyk - Żyta - Wychowawca

  • Asystenci rodziny

1. mgr Małgorzata Truszkowska
2. Marzena Latoszek