Informacja - ZOW Piastów

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
W związku z obchodami Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach od 21.02 do 28.02.2020 r. w godzinach 9.00-15.00 prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 będą udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie
Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie informuje, że w terminie 24.02 do 28.02.2020 r. w godzinach 8.00-20.00 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyżej wymienionych form pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 22 753 45 56 celem ustalenia terminu wizyty.

Źródło: ZOW Piastów

Krystyna Masłowska - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

„Chwilowy smutek związany z zawodem miłosnym lub utratą pracy nie jest depresją. Jeśli jednak stan przygnębienia lub wręcz rozpaczy trwa dłużej niż dwa tygodnie, warto udać się do lekarza, bo być może to już jest depresja.

Nieleczona może doprowadzić do tak zwanego stuporu, czyli stanu paraliżu, kiedy chory nie jest w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą. Niebezpieczne mogą okazać się również myśli samobójcze, które towarzyszą osobom cierpiącym na depresję. W tym sensie depresja jest chorobą śmiertelną.

Każdego dnia średnio szesnaścioro Polaków odbiera sobie życie, ponieważ nie może znieść cierpienia. Szacuje się, że w Polsce na depresję chorują prawie dwa miliony ludzi”.

Źródło: http://twarzedepresji.pl

Oferta Punktu Konsultacyjnego 2020 rok

GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy
GKRPA / pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień
wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74
lub w GODM Tęcza (pon. - pt. 9.00 - 17.00)
tel. 22 739 73 11

psycholog
Agnieszka Jaślikowska
środy
piątki
17.00 - 19.00
11.30 - 14.00

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. 22 729 82 74

psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

soboty
25.01.2020 r.
01.02.2020 r.
29.02.2020 r.
07.03.2020 r.
21.03.2020 r.

9.00 - 14.00

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny - Ognisko Tęcza
tel. 22 739 73 11
pon. - pt. 9.00 - 17.00

psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

prawnik

wtorki od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. 22 739 73 20
pon. 9.00 - 17.00
wt. - czw. 8.00 - 16.00
pt. 8.00 - 15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Informacja - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020 wynosić będzie 1830,00 zł.

Informacja - terminy dyżurów

Informujemy, że dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniach 23 i 30 grudnia 2019 w godz. 16.00 - 18.00.

W dniu 24 grudnia oraz w dniu 31 grudnia dyżur jest odwołany.

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019

Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 do grudnia 2019 roku objęte były 2 rodziny z terenu Gminy Nadarzyn.

Pomoc udzielana była na podstawie umowy pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.

Krystyna Masłowska
Kierownik GOPS w Nadarzynie

Usługa „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Gmina Nadarzyn - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2019 roku realizował Projekt Usługa „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019. Programem objęte zostały 4 rodziny z terenu gminy naszej Gminy.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez Dariusza Zwolińskiego - Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2019 Gminie Nadarzyn przekazane zostały środki z Programu w kwocie 16 800,00 złotych, a wkład własny Gminy wynosi 3 360,00 złotych.

Program Opieka wytchnieniowa skierowany był dla:

  • członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Krystyna Masłowska
Kierownik GOPS w Nadarzynie

Informacja - odwołanie wykładu

Informujemy, że wykład prof. M. Jędrzejko w ramach VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, który miał odbyć się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury w dniu 7 grudnia 2019 r., zostaje odwołany z powodu choroby wykładowcy.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Zakończenie VII Nadarzyńskich dni profilaktyki i zdrowego stylu życia


Szczegóły na plakacie.

21 listopada dzień Pracownika Socjalnego

"Czasami wystarcza jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…
wyciągnięta dłoń…
jedno pozdrowienie…
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się obok nas"

Volfgang Goethe

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja, to nieszablonowe podejście do rodzin i szukanie nowych dróg. Nasza praca to wyzwania, odpowiedzialność, a często niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki naszym działaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję i dodaje wiary w to, co czynimy. Czujemy, że jesteśmy potrzebne.

Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim szczególnych kompetencji - wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe cechy charakteryzują nas pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocznych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko na swojej drodze napotykamy wiele trudności, ale nie poddajemy się, walczymy o tych, którym pomagamy tak, by zmniejszać ich poczucie bezradności w pokonywaniu przeciwności losu. Małe rzeczy cieszą i dodają motywacji do dalszej pracy.